Aktuellt

2021

2021-09-27 Protokoll från årsmöte

2021-08-22 Resultaträkning 20202021 och budget 20212022

2021-08-17 Motion - Långestrand, Styrelsens svar och rekommendation

2021-08-17 Motion - Områdesansvariga, Styrelsens svar och rekommendation

2021-08-17 Motion - Parkering Stångevägen 17, Styrelsens svar och rekommendation

2021-08-17 Revisionsberättelse

2021-08-16 Kallelse årsmöte, valberedningens förslag till styrelse, verksamhetsberättelse och resultat och balansräkning, fullmakt

2021-08-03 Uppdaterade trivselregler

2021-01-24 Uppdaterade trivselregler,

2020

2020-08-09 Årsmöte Kallelse, Årsredovisning, Valberedningsförslag

2020-09-01 Protokoll från årsmötet

2019

2019-09-19 Protokoll från årsmötet

2019-08-18 Årsmöte

2019-08-11 Kallelse till årsmöte: Kallelse 2019

2019-08-01 Valberedningens förslag till styrelse. valberedningsförslag.pdf

2018

2018-11-27 Protokoll från årsmötet

2018-08-09 Valberedningens förslag till ny styrelse

2018-07-31 Resultatrapport och årsredovisning

2017

2017-09-29 Protokoll från årsmötet.

2017-08-14 Balans och resultaträkning 16-17

2017-06-17 Städdag.

2016

2016-10-16 Protokoll

2016-08-09 Kallelse, Motion Attestregler, Balans och resultaträkning 15-16

2016-06-18 Städdag från kl 10.00

2016-05-17 Nu finns trivselregler och bryggföreningen upplagda på vår hemsida.

2015

2015-09-28 Protokoll

2015-08-23 Årsmöte - Kallelse, Motion 1 (Städdag), Motion 2 (Eldplats), Balans och resultaträkning och Budget.

2015-06-13 Städdag

2014

2014-10-12 Protokoll för årsmöte.

2014-08-24 Årsmöte - Kallelse

2014-08-11 Informationsmöte fibernät på Stången. Avtal och erbjudande. Presentation från mötet.

2014-08-01 Resultat/balansräkning för 2013/2014 och budget.

2014-06-14 Städdag från kl 10.00

2013

2013-08-25 Protokollet för årsmötet 2013 finns nu upplagt under Protokoll.

2013-08-11 Årsmöte kl 15:00-17:00. Kallelse, Motion bastu, motion grannsamverkan, resultat/balansräkning och budget.

2013-06-15 Städdag från kl 10.00

2012

2012-11-04 Protokollet för 2012 finns nu upplagt under Protokoll.

2012-09-25 Dokument från förättning och områdeskartor upplagda.

2012-08-19 Årsmöte

2012-06-16 Städdag från kl 10.00

2011

2011-08-27 Protokollet för årsmötet 2011 finns nu tillgängligt här.

2011-08-23 Stångens historia finns nu tillgänglig här.

2011-08-14 Årsmöte

2011-06-18 Städdag från kl 10.00

2010

2010-11-30 Protokollet för årsmötet 2010 finns nu tillgängligt här.

2010-05-12 Förrättningsmöte

2009

2009-10-29 Protokollet för årsmötet 2009 hittar du här.

2009-08-23 Årsmöte (kl 16.00 på kolonin)

2009-06-13 Städdag

2009-05-24 Arbetsdag för lekplatsen