Kallelser och protkoll

2021

2021-12-22 Uppdaterade trivselregler.

2021-11-24 Skötselplan publicerad.

2021-11-24 Uppdaterade trivselregler. Se trivselregler

2021-09-27 Protokoll från årsmöte

2021-08-22 Resultaträkning 20202021 och budget 20212022

2021-08-17 Motion - Långestrand, Styrelsens svar och rekommendation

2021-08-17 Motion - Områdesansvariga, Styrelsens svar och rekommendation

2021-08-17 Motion - Parkering Stångevägen 17, Styrelsens svar och rekommendation

2021-08-17 Revisionsberättelse

2021-08-16 Kallelse årsmöte, valberedningens förslag till styrelse, verksamhetsberättelse och resultat och balansräkning, fullmakt

2021-08-03 Uppdaterade trivselregler.

2021-01-24 Uppdaterade trivselregler,

2020

2020-08-09 Årsmöte Kallelse, Årsredovisning, Valberedningsförslag

2020-09-01 Protokoll från årsmötet

2019

2019-09-19 Protokoll från årsmötet

2019-08-18 Årsmöte

2019-08-11 Kallelse till årsmöte: Kallelse 2019

2019-08-01 Valberedningens förslag till styrelse. valberedningsförslag.pdf

2018

2018-11-27 Protokoll från årsmötet

2018-08-09 Valberedningens förslag till ny styrelse

2018-07-31 Resultatrapport och årsredovisning

2017

2017-09-29 Protokoll från årsmötet.

2017-08-14 Balans och resultaträkning 16-17

2017-06-17 Städdag.

2016

2016-10-16 Protokoll

2016-08-09 Kallelse, Motion Attestregler, Balans och resultaträkning 15-16

2016-06-18 Städdag från kl 10.00

2016-05-17 Nu finns trivselregler och bryggföreningen upplagda på vår hemsida.