Stångens Historia

Läs mer om Stången i Rey Erikssons intressanta och genomarbetade sammanställning av Stångens historia:

Stången *Ammenäs* - Fakta och hågkomster